تاریخچه

 

دانشکده هنرهای تجسمی از سال 1357 در مجتمع دانشگاهی هنر تاسیس شد و برخی از رشته های دانشکده هنرهای تزیینی و دانشگاه فارابی به این دانشکده انتقال یافت.در سال 1361 این دانشکده اقدام به ارایه واحدهای درسی به دانشجویان منتقل شده از موسسات ادغامی، که 25 واحد درسی تا اتمام دوره تحصیلی داشتند، نموده و از سال 1362 با رشته های کارشناسی عکاسی، نقاشی و ارتباط تصویری فعالیت خود را آغاز کرد. محل استقرار دانشکده تا سال 1375 در تهران در فضای مشترک با دانشکده هنرهای کاربردی بود و پس از این تاریخ به مجموعه کرج انتقال یافت. اما در سال 1386 مجدد به تهران منتقل شد و در پردیس ولیعصر دانشگاه هنر استقرار یافت.