گروه آموزشی مجسمه سازی

 علی اصغر گلناری : مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : golnari@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- لیلا جوینده

پست الکترونیک: leila.jouyandeh@art.ac.ir

رزومه

 

۲- علی اصغر گلناری

پست الکترونیک: golnari@art.ac.ir

رزومه